ورود-ثبت نام

ای امیر خاور ای مهر منیر

اقبال لاهوری

پس چه باید کرد ای اقوام شرق

شماره 3

خطاب به مهر عالمتاب

ای امیر خاور ای مهر منیر

می کنی هر ذره را روشن ضمیر

از تو این سوز و سرور اندر وجود

از تو هر پوشیده را ذوق نمود

می رود روشنتر از دست کلیم

زورق زرین تو در جوی سیم

پرتو تو ماه را مهتاب داد

لعل را اندر دل سنگ آب داد

لاله را سوز درون از فیض توست

در رگ او موج خون از فیض توست

نرگسان صد پرده را بر می درد

تا نصیبی از شعاع تو برد

خوش بیا صبح مراد آورده ای

هر شجر را نخل سینا کرده ای

تو فروغ صبح و من پایان روز

در ضمیر من چراغی برفروز

تیره خاکم را سراپا نور کن

در تجلی های خود مستور کن

تا به روز آرم شب افکار شرق

برفروزم سینه ی احرار شرق

از نوایی پخته سازم خام را

گردش دیگر دهم ایام را

فکر شرق آزاد گردد از فرنگ

از سرود من بگیرد آب و رنگ

زندگی از گرمی ذکر است و بس

حریت از عفت فکر است و بس

چون شود اندیشه ی قومی خراب

ناسره گردد به دستش سیم ناب

میرد اندر سینه اش قلب سلیم

در نگاه او کج آید مستقیم

بر کران از حرب و ضرب کائنات

چشم او اندر سکون بیند حیات

موج از دریاش کم گردد بلند

گوهر او چون خزف ناارجمند

پس نخستین بایدش تطهیر فکر

بعد از آن آسان شود تعمیر فکر

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *