اشعار کوتاه فریده برازجانی

اشعار کوتاه فریده برازجانی
به این پست امتیاز بدهید

تمام نگاه می شوی

و من

تمام بُهت .

کجا سرود کنم

این شقایق نخوانده را ؟

*****

من از داستان زنی می آیم

که فصل ها را به هم می دوزد

و از حراج واژه ها

انبوه انبوه تنهایی درو می کند

بر زخم هایش گل

بر گونه هایش

سوخته خوابی

بی تعبیر

هیس ! اگر برخیزد

یه یک پیاله زمین را پیاده می کند .

*****

بوی انار می دهند

بهشت را

دانه

دانه

بر لبانم بگذار


واژگان کلیدی: اشعار فریده برازجانی،نمونه شعر فریده برازجانی،شاعر فریده برازجانی،شعری از فریده برازجانی،شعر کوتاه فریده برازجانی،هایکو فریده برازجانی،شعرهای فریده برازجانی.

.....
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

*

0