تومان۲۸۰,۰۰۰

تومان۳۰۰,۰۰۰

تومان۲۰۰,۰۰۰

تاجری در کشور هندوستان

پروین اعتصامی

مثنوی شماره 32

طوطی و شکر

تاجری در کشور هندوستان

طوطئی زیبا خرید از دوستان

خواجه شد در دام مهرش پایبند

دل ز کسب و کار خود، یکباره کند

در کنار او نشستی صبح و شام

نه نصیحت گوش کردی، نه پیام

تا شد آن طوطی، برای سودگر

هم رفیق خانه، هم یار سفر

هر زمانش، زیر پا شکر فشاند

گاه بر دوش و گهی بر سر نشاند

بزم، خالی شد شبی از این و آن

خانه ماند و طوطی و بازارگان

گفت سوداگر به طوطی: کای عزیز

خواب از من برده ادراک و تمیز

چونکه امشب خانه از مردم تهی است

خفتن ما هر دو، شرط عقل نیست

نوبت کار است، اهل کار باش

من چو خفتم، ساعتی بیدار باش

دخمه بسیار است، این ویرانه را

پاسبانی کن یک امشب، خانه را

چون نگهبانان به هر سو کن نظر

بام کوتاهست، گر بسته است در

طوطیک پر کرد زان گفتار گوش

شد سراپا از برای کار هوش

سودگر خفت و ز شب پاسی گذشت

هم قفس، هم خانه، قیراندود گشت

برفکند از گوشه ای، دزدی کمند

شد به زیر آهسته از بام بلند

موش در انبار شد دهقان کجاست؟

بیم طوفانست، کشتیبان کجاست؟

هر چه دید و یافت، چون ارزنش چید

غیر انبان شکر، کان را ندید

کرد همیانها تهی، آن جیب بر

زانکه جیب خویش را میخواست پر

دزد، بار خویش بست و شد روان

خانه ی خالی بماند و پاسبان

صبحدم برخاست بازرگان ز خواب

حجره ها را دید، بی فرش و خراب

خواست کز همسایه گیرد کوزه ای

گشت یکساعت برای موزه ای

کرد از انبار و از مخزن گذر

نه اثر از خشک دید و نه ز تر

چشم طوطی چون به بازرگان فتاد

بانگ زد: کای خواجه صبحت خیر باد !

گفت آب این غرقه را از سر گذشت

کار من، دیگر ز خیر و شر گذشت

سودم آخر دود شد، سرمایه خاک

خانه مانند کف دست است پاک

فرشها کو، کیسه های زر کجاست؟

گفت: خامش کیسه ی شکر به جاست

گفت: دیشب در سرای ما که بود

گفت: شخصی آمد اما رفت زود

گفت: دستار مرا بر سر نداشت

گفت: من دیدم که شکر برنداشت

گفت: مهر و بدره از جیبم که برد؟

گفت: کس یکذره زین شکر نخورد

زانچه گفتی، نکته ها آموختم

چشم روشن بین به هر سو دوختم

هر کجا کردم نگاه از پیش و پس

کاله، این انبان شکر بود و بس

پیش ما، ای خواجه، شکر پر بهاست

تا چه چیز ارزنده، در نزد شماست؟

نویسندگان :
نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

نوشته های مرتبط
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها