هفت پیکر نظامی

در این بخش، اشعار کتاب ” هفت پیکر نظامی “نوشته شده است.

برای خواندن هر شعر، روی آن کلیک کنید :

 

شعر شماره 1 : ای جهان دیده بود خویش از تو

شعر شماره 2 : نقطه ی خط اولین پرگار

شعر شماره 3 : چون نگنجید در جهان تاجش

شعر شماره 4 : چون اشارت رسید پنهانی

شعر شماره 5 : ای دل از این خیال سازی چند

شعر شماره 6 : ای کمر بسته کلاه تو بخت

شعر شماره 7 : آنچه او هم نوست و هم کهن است

شعر شماره 8 : ای پسر هان و هان تو را گفتم

شعر شماره 9 : گوهر آمای گنج خانه ی راز

شعر شماره 10 : رفت منذر به اتفاق پدر

شعر شماره 11 : چون خورنق به فر بهرامی

شعر شماره 12 : چون سهیل جمال بهرامی

شعر شماره 13 : روزی اندر شکارگاه یمن

شعر شماره 14 : روزی از روضه ی بهشتی خویش

شعر شماره 15 : شاه روزی رسیده بود ز دشت

شعر شماره 16 : چون ز بهرام گور با پدرش

شعر شماره 17 : بس کن ای جادوی سخن پیوند

شعر شماره 18 : عقد پیوند این سریر بلند

شعر شماره 19 : اول نامه بود نام خدای

شعر شماره 20 : چونکه خواننده خواند نامه تمام

شعر شماره 21 : بامدادان که صبح زرین تاج

شعر شماره 22 : طالع تخت و پادشاهی او

شعر شماره 23 : گفت کافسر خدای داد به من

شعر شماره 24 : چون ز بهرام‌گور تاج و سریر

شعر شماره 25 : سالی از دانه بر نرستن شاخ

شعر شماره 26 : شاه روزی شکار کرد پسند

شعر شماره 27 : روزی آن تنگ چشم با دل تنگ

شعر شماره 28 : شاه بهرام روزی از سر تخت

شعر شماره 29 : چون برآمد ز ماه تا ماهی

شعر شماره 30 : روزی از طالع مبارک بخت

شعر شماره 31 : شه به ناز و نشاط شد مشغول

شعر شماره 32 : روزی از صبح فتح نورانی

شعر شماره 33 : چونکه بهرام کیقباد کلاه

شعر شماره 34 : چونکه بهرام شد نشاط پرست

شعر شماره 35 : گفت و از شرم در زمین می‌دید

شعر شماره 36 : چو گریبان کوه و دامن دشت

شعر شماره 37 : گفت شهری ز شهرهای عراق

شعر شماره 38 : چونکه روز دوشنبه آمد شاه

شعر شماره 39 : گفت شخصی عزیز بود به روم

شعر شماره 40 : روزی از روزهای دی ماهی

شعر شماره 41 : گفت کز جمله ولایت روس

شعر شماره 42 : چارشنبه که از شکوفه ی مهر

شعر شماره 43 : بود مردی به مصر ماهان نام

شعر شماره 44 : روز پنجشنبه است روزی خوب

شعر شماره 45 : گفت وقتی ز شهر خود دو جوان

شعر شماره 46 : روز آدینه کاین مقرنس بید

شعر شماره 47 : مادرم گفت و او زنی سره بود

شعر شماره 48 : چون به تثلیث مشتری و زحل

شعر شماره 49 : شه چو تنگ آمدی ز تنگی کار

شعر شماره 50 : بامدادان که روز روشن گشت

شعر شماره 51 : اولین شخص گفت با بهرام

شعر شماره 52 : کرد شخص دوم دعای دراز

شعر شماره 53 : گفت زندانی سوم با شاه

شعر شماره 54 : چارمین شخص با هزار هراس

شعر شماره 55 : شخص پنجم به شاه انجم گفت

شعر شماره 56 : چون به شخص ششم رسید شمار

شعر شماره 57 : هفتمین شخص چون رسید فراز

شعر شماره 58 : چون زمین از گلیم گرد آلود

شعر شماره 59 : چون به خاقان رسیده شد خبرش

شعر شماره 60 : لعل پیوند این علاقه در

شعر شماره 61 : چون فروزنده شد به عکس و عیار

پایان اشعار این بخش

 

نویسندگان :
نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

نوشته های مرتبط
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها