قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / سخن بزرگان / سخن بزرگان ایرانی / مناجات های خواجه عبدالله انصاری

مناجات های خواجه عبدالله انصاری

 

الهی اگر پرسی حجت نداریم و اگر بسنجی بضاعت نداریم و اگر بسوزی طاقت نداریم .مائیم همه مسلمان بیمایه و همه از طاعت بی پیرایه و همه محتاج و بی سرمایه الهی چون نیکان را استغفار باید کرد ، نانیکان را چه باید کرد ؟الهی مبینی و میدانی و برآوردن می توانی . الهی چون همه آن کنی که می خواهی پس از این بنده مفلس چه می خواهی . الهی آمرزیدن مطیعان چه کار است . کرمی که همه را نرسد چه مقداب است ؟الهی آفریدی رایگان و روی دادی رایگان . پس بیامرز رایگان که تو خدایی نه بازرگان .

*****

الهی چون در تو نگرم از جمله تاج دارانم و چون در خود نگرم از جمله خاکسارانم خاک بر باد کردم و بر تن خود بیداد کردم و شیطان را شاد.الهی در سر خمار تو دارم و در دل اسرار تو دارم و بر زبان اشعار تو .الهی اگر گویم ستایش و ثنای تو گویم و اگر جویم رضای تو جویم .الهی اگر طاعت بسی ندارم اندر دو جهان جز تو کسی ندارم ..الهی ظاهری داریم بس شوریده و باطنی داریم بخواب غفلت آلوده و دیده ای پر آب گاهی در آتش می سوزیم و گاهی در آب دیده غرق .

*****

الهی از پیش خطر و از پس راهم نیست دستم گیر که جز فضل تو پناهم نیست.الهی ترسانم از بدی،خود بیامرز مرا به خوبی خود.الهی بنیاد توحید ما خراب مکن و باغ امید ما بی آب مکن.الهی هرکس ازآنچه ندارد مفلس است و من از آنچه دارم.الهی ابوجهل از کعبه می آید و ابراهیم از بتخانه،کار به عنایت بود ،باقی بهانه.الهی اگر مجرمم، مسلمانم و اگر بد کرده ام پشیمانم.الهی کدام درد از این بیش باشد که معشوق توانگر بود و عاشق درویش … .

*****

الهی نام تو ما را جواز، مهر تو ما را جهاز، شناخت تو ما را امان، لطف تو ما را عیان.الهی ضعیفان را پناهی. قاصدان را بر سر راهی. مومنان را گواهی. چه عزیز است آن کس که تو خواهی.الهی در جلال رحمانی، در کمال سبحانی، نه محتاج زمانی و نه آرزومند مکانی، نه کس به تو ماند و نه به کسی مانی. پیداست که در میان جانی، بلکه جان زنده به چیزی است که تو آنی.

*****

،الهی اگر چه بهشت چون چشم و چراغ است بی دیدار تو درد و داغ است.دوزخ بیگانه را بنگاه است.وآشنا را گذرگاه است وعارفان را نظرگاه است.الهی اگر مرا در دوزخ کنی دعوی دار نیستم،واگر در بهشت کنی بی جمال تو خریدار نیستم.الهی!من به حور و قصور ننازم،اگر نفسی باتو پردازم،از آن هزار بهشت سازم.

*****

الهی ضعیفان را پناهی ؛ قاصدان را بر سر راهی ؛ مومنان را گواهی ؛ چه عزیز است آنکس که تو خواهی! الهی هر که ترا شناسد ؛ کار او باریک و هر که ترا نشناسد ؛ راه او تاریک .الهی توانائی ده که در راه نیفتیم و بینائی ده که در چاه نیفتیم .الهی بر عجز خود آگاهم و بر بیچارگی خود گواهم ؛ خواست خواست توست ؛ من چه خواهم .

*****

 الهی چون آتش فراق داشتی با آتش دوزخ چه کار داشتی . الهی روزگاری ترا می جستم خود را می یافتم . اکنون خود را می جویم ترا یافتم.الهی بر عجز و بیچارگی خود گواهم و از لطف و عنایت تو آگاهم ! خواست خواست تو است من چه من چه دانم ؟

*****

الهی دلی ده که در حرص و آز بر ما باز نشود و قناعتی ده که چشم امید ما جز بروی تو باز نشود.الهی دستم گیر که دست آویز ندارم و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم.الهی تحقیقی ده که از دنیا بیزار شویم و توفیقی ده که در دین استوار شویم .

*****
الهی!خواندی،تاخیر کردم.فرمودی،تقصیر کردم.عمر خود بر باد کردم و بر تن خود بیداد کردم.اگر گوییم ثنای تو گوییم.اگر جوییم رضای تو جوییم.الهی!گفتی کریمم،امید بدان تمام است.تا کرم تو در میان است،نا امیدی حرام است.

*****

الهی فرمودی که در دنیا بدان چشم که در توانگران می نگرید ، بدرویشان و مسکینان نگرید.الهی تو کریمی را والاتری که در آخرت بدان چشم که در مطیعان نگری در عاصیان نگری.

*****

الهی مرا آن ده که مرا آن به.الهی اگر از دنیا مرا نصیبی است به بیگانگان دادم واگر از عقبی مرا ذخیره ای است به مومنان دادم.در دنیا مرا یاد تو بس و در عقبی مرا دیدار توبس .

*****
در عجبم از کسی که کوه را می شکافد تا به معدن جواهر برسد،ولی خویش را نمی کاود تا به درون خود راه یابد.

*****

الهی من کیستم که ترا خواهم چون از قسمت خود آگاهم ، از هر چه می پندارم کمترم .

*****

الهی هر که تو را شناخت و علم مهر تو افراخت هر چه غیر از تو بود بینداخت.


  واژگان کلیدی: سخنان خواجه عبدالله انصاری،جملات خواجه عبدالله انصاری،سخنان آموزنده ی خواجه عبدالله انصاری،سخن های حکیمانه ی خواجه عبدالله انصاری،جملات قصار خواجه عبدالله انصاری،جمله های پندآموز خواجه عبدالله انصاری،گفتارهای ارزنده ی خواجه عبدالله انصاری،سخنی تاثیرگذار از خواجه عبدالله انصاری،یک سخن فلسفی از خواجه عبدالله انصاری،مناجاتی از خواجه عبدالله انصاری،خواجه عبداله انصاری،گزیده ی بهترین و زیباترین مناجات های خواجه عبدالله انصاری،نیایش خواجه عبدالله انصاری،قسمتی از مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری،خواجه عبدالله انصاری هروی،گلچین دعاهای خواجه عبدالله انصاری.

Khwaja Abdullah Ansari

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code