اگر سلطان ما را بنده باشی

اگر سلطان ما را بنده باشی
به این پست امتیاز بدهید

اگر سلطان ما را بنده باشی

همه گویند و تو فرخنده باشی

گر از غم پر شود اطراف عالم

تو شاد و خرم و فرخنده باشی

وگر چرخ و زمین از هم بدرد

ورای هر دو جا تو زنده باشی

به هفتم چرخ نوبت پنج داری

چو خیمه شش جهت پرکنده باشی

چو اندیشه به جاسوسی اسرار

درون سینه ها گردنده باشی

همه مشتاق دیدار تو باشند

تو صد پرده فروافکنده باشی

دلا بر چشم خوبان چهره بگشا

که اندیشد که تو شرمنده باشی

وگر خالی شوی از خویش چون نی

چو نی پر از شکر آکنده باشی

برو خرقه گرو کن در خرابات

چو سالوسان چرا ورژنده باشی

به عشق شمس تبریزی بده جان

که تا چون عشق او پاینده باشی

.....
  • امین پیرانی
  • هیچ
  • 43 views
  • ۱۳ آذر ۹۷
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

*

0