ورود-ثبت نام

چون در این دنیا عزیزم داشتی یارب به لطف

عبید زاکانی – مقطعات شماره 15

در مناجات گوید

چون در این دنیا عزیزم داشتی یارب به لطف

وز بسی نعمت نهادی بر من مسکین سپاس

اندر آن دنیا عزیزم دار زیرا گفته اند:

((خوش نباشد جامه نیمی اطلس و نیمی پلاس )) (1)


واژگان دشوار : 1-این مصراع، اقتباسی از شعر انوری است.

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.