قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری

سخنان کنفوسیوس

 

نه از خودت تعريف کن و نه بدگويی. اگر از خودت تعريف کنی قبول نمی‌کنند و اگر بدگويی کنی بيش از آنچه اظهار داشتی تو را بد خواهند پنداشت….

*****

اگر غذايي نامطبوع بخوري، آبي ناگوار بنوشي و بر خم بازوانت بالين بسازي، هنوز مي تواني سرور و شادماني را بيابي .

*****

اگر یک سال ثمر از کاری خواستی گندم بکار، واگر دو سال خواستی درخت بکار ، و اگر صد سال ثمر خواستی مردم را تربیت نما .

*****

آماده شدن برای دستگیری از پیران و وفاداری نسبت به دوستان و مهر ورزیدن به مردم آرزو من است.

*****

برگ در هنگام زوال می افتدمیوه در هنگام کمال می افتدبنگر که چگونه می افتی چون برگی زرد و یا سیبی سرخ .

*****
عشق حتي مي تواند در ساختار مولكولي هر چيز نيز رسوخ كند و عشق پاسخي به همه پرسشهاست.

*****

عشق درست وقتي كه تو انتظارش را نداري مي ايد عشق مي تواند در گوشه اي تنگ و تاريك پنهان شود.

*****

عشق مي تواند در مكانهاي عجيب و غريب پنهان شود مي تواند در پس چهرهايي دوستانه مخفي شود.

*****

عشق به سمت كساني كه در جستجويش هستند مي ايد عشق مي تواند در تلالو رنگين كمان مخفي شود.

*****

هر چيزي که در زندگي من يافت مي شود نتيجه همکاري و صيميت زن من است .

*****
مرد آزاده پيوسته مي كوشد كه در گفتار آهسته و در كردار خود كردار خود تند و سريع باشد .

*****
مرد بزرگ با روی خوش رد می کند و مرد کوچک با روی ترش می پذیرد.

*****
شرافتمند هر چه را می خواهد در خود میجوید و دون و فرمایه در دیگران!

*****
خودرابه چيزهاي كوچك گرفتاركردن ٬ ازكارهاي بزرگ بازماندن است .

*****
ثروت و افتخاري كه از راه نا مشروع به دست امده مانند ابري زودگذر است.

*****
به جاي اينکه به تاريکي لعنت بفرستيد يک شمع روشن کنيد.

*****
اگر به خطا رفتي، از برگشتن واهمه نداشته باش.

*****

 از اشتباهات خود شرمنده نشويد و آن را جرم ندانيد.

*****

 زندگی انسان سه راه دارد:

راه اول از اندیشه می‌گذرد،این والاترین راه است،راه دوم از تقلید می‌گذرد، این آسان‌ترین راه است،و راه سوم از تجربه می‌گذرد، این تلخ‌ترین راه است.


واژگان کلیدی: سخنان کنفسیوس،سخنان آموزنده ی کنفسیوس،سخن های حکیمانه ی کنفسیوس،جملات قصار کنفسیوس،کنفسیوس حکیم،کونفوسیوس،کنفوسیوس،جمله های پندآموز کنفسیوس،گفتارهای ارزنده ی کنفسیوس،سخن تاثیرگذار کنفسیوس،سخنی فلسفی از کنفسیوس

Confucius،quotes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code