قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / سخن بزرگان / سخن بزرگان خارجی / سخنان جواهر لعل نهرو

سخنان جواهر لعل نهرو

 

هر كس خودش و كشورش را خوبتر و بهتر از دیگران می شمارد، اما در حقیقت هیچ كسی نیست كه در خود میزانی خوبی و میزانی هم بدی نداشته باشد و به همین شكل، هیچ كشوری هم نیست كه در آن چیزهای بد و از برخی نظرها خوب نباشد.

*****

چگونه می‌توان باور کرد که می‌شود ملتی را برای همیشه سرکوب کرد آنهم ملتی که برای آزادی تلاش می‌کند و آماده است بهای زیان‌های تلاش‌هایش را هم بپردازد.

*****
مردمی كه در یك كشور زندگی می كردند و به هم نزدیكتر بودند طبعاً با یكدیگر بیشتر آشنا می شدند و تصور می كردند كه بهتر از مردمان دیگری هستند كه در كشورهای دیگر زندگی می كنند و در كمال نادانی با یكدیگر می جنگیدند.

*****

اگر بخواهیم چیزی درباره ی دنیای خودمان بدانیم نباید تنها به كشور كوچكی كه ممكن است در آن به دنیا آمده باشیم بیندیشیم بلكه باید به تمام كشورها و تمام مردمی كه بر روی زمین هستند فكر كنیم.

*****
اكنون روزگاری است كه شخصی كه هیچ كار نمی كند پولهای اضافی هنگفتی به دست می آورد، در حالی كه بیشتر كسانی كه با زحمت و سختی، كار زیادی انجام می دهند هیچ سهمی از آن به دست نمی آورند!

*****

ما باید ببینیم كه در رفتار و آداب ما چه چیزهای خوبی هست و بكوشیم تا آنها را پاس داریم و هر چه را هم بد است باید به دور افكنیم. همچنین اگر در كشورهای دیگر هم چیزهای خوبی هست مسلما باید آنها را فرا گیریم.

*****
فیل بسیار بزرگ و نیرومند است، بسیار نیرومندتر از فیلبان كوچكی كه روی گردنش می نشیند. با این همه فیلبان می تواند بیندیشد و چون بهتر از فیل می اندیشد ارباب و آقای فیل شده است.

*****
هرچند مرد تفنگدار به اندازه ی یک مرد بی سلاح متمدن نباشد، نباید به او گفت كه متمدن نیست زیرا در غیر این صورت با تفنگی او را از پا در خواهد آورد.

*****
تنها راه حقیقی برای درک داستان زمین این نیست كه در این باره در كتاب های مردم دیگر، مطالبی بخوانیم بلكه بهتر این است كه به خود كتاب طبیعت باز گردیم.

*****
می توان در ظرف دو سال یک كارخانه ذوب آهن ساخت، ولی برای تربیت یک مدیر برای این صنعت باید بیست سال وقت صرف كرد.

*****
نیروی فكر، آدمیزاد را از حیوانات متمایز ساخت. همین نیرو آنان را از نیرومندترین و بزرگترین حیوانات وحشی هم نیرومندتر ساخت.

*****

اكنون در هر كشوری مردم تصور می كنند كه خودشان بهتر و باهوش ترین مردمانند و دیگران به خوبی و شایستگی ایشان نیستند.

*****

جنگیدن مردم با هم و كشتن یكدیگر نابخردانه ترین كاری است كه انسان می تواند بكند؛ این كار برای هیچ كس ثمری ندارد.

*****

بهترین نشانه ی تمدن، وجود انسان بزرگوار و نیک است كه خودخواه نباشد و همراه با دیگران برای خوشبختی همه كار كند.

*****

بیشتر مردم معمولاً دلیل كارهای خود را از یاد می برند و بعدها بدون اینكه بفهمند چرا، از كارهای دیگران پیروی می كنند.

*****

پنداشتن بسیار شیرین است زیرا ما با پنداشته های خود می توانیم افسانه های پریان را هم بسازیم.

*****

چشم داشت احترام از هیچ كس نداشته باش تا احترامی كه به تو می گذارند، شیرین تر جلوه كند.

*****

ما باید بكوشیم تا سراسر جهان به گونه ای در آید كه بتوان در آن شادمان تر و خوشبخت تر زندگی كرد.

*****

ما باید خوبی را در هر جا پیدا می كنیم بگیریم و بكوشیم تا بدی را هم از هر جا كه هست دور سازیم.

*****

اگر پول برای تهیه ی چیزهایی كه مورد نیازمان است صرف نشود هیچ ثمره ای ندارد.

*****
میدان جنگ به كسی فرصت مطالعه نمی دهد؛ هركس هر چه می داند باید به كار ببرد.

*****
كار نكردن و دیگران را برای خود به كار واداشتن، مایه ی افتخار و غرور آدمی نیست.

*****

به گذشته خود هرگز نمی اندیشم، مگر آنكه بخواهم از آن نتیجه ای بگیرم.

*****
برگرداندن تصاویر آویخته بر دیوار، مسیر تاریخ را دگرگون نمی كند.


واژگان کلیدی: سخنان جواهر لعل نهرو،سخنان آموزنده ی جواهر لعل نهرو،سخن های حکیمانه ی جواهر لعل نهرو،جملات قصار جواهر لعل نهرو،جمله های پندآموز جواهر لعل نهرو،گفتارهای ارزنده ی جواهر لعل نهرو،سخنی تاثیرگذار از جواهر لعل نهرو،یک سخن فلسفی از جواهر لعل نهرو سیاست مدار و وزیر اسبق کشور هندوستان، نخست وزیر اسبق کشور هند.

Jawaharlal Nehru،quotes

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code