قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / سخن بزرگان / سخن بزرگان خارجی / سخنان آرتور شوپنهاور

سخنان آرتور شوپنهاور

 

وظیفه هنرها توصیف موارد خاصی از واقعیت نیست بلکه نشان دادن امور مطلق و کلی ای است که در پشت این موارد خاص و جزئی قرار دارند . به عنوان مثال یک نقاشی زنی خاص و فرزندش را به عنوان شمایل حضرت مریم و عیسی مسیح نشان می دهد اما برای اینکه این تصویر به مثابه هنری والا تلقی شود باید نشان دهنده چیزی از جوهر عشق مادری باشد . تابلوهای نقاشی بسیاری از حضرت مریم و کودک وجود دارد اما تنها هنرمندان بزرگ تصویری می آفرینند که به نظر می رسد عامل ملکوتی موجود در عطوفت مادرانه را ترسیم می کنند. به عبارتی آنچه در یک پرده نقاشی عالی مطرح است ایده یا تصوری است که تنها در یک مورد به خصوص (در اینجا عشق مادرانه) تجلی می یابد و این مورد خاص را تعالی می بخشد و از حد صرفا بازنمود آن فراتر می رود.

*****

وقایع خوش زندگي مثل درختان سبز و خرمي است که وقتيکه از دور نظاره شان می کنيم خيلي زيبا به نظر می رسند ولي به مجرد آنکه نزديکشان شده و در داخلشان می رويم زيبائيشان هم از بين می رود ، شما در اين موقع نمی توانيد بفهميد زيبائیش به کجا رفته ، آنچه می بينيد چند درخت خواهد بود و بس.

*****
ایده های ازلی دریافته از تامل ناب هستند و مایه اساسی و ابدی تمام پدیده های جهان را بازگو می کنند. این ایده ها متناسب با ماده ای که واسطه بازگویی آنها هستند ، جامه نقاشی ، شعر، مجسمه سازی یا موسیقی می پوشند . تنها سرچشمه هنر معرفت بر ایده هاست و تنها هدف آن انتقال این معرفت است.

*****

 ایده ها الگوهای ازلی ای هستند که در قلمرو ذاتها یا هستی های حقیقی وجود دارند که آدمیان تنها هنگامی که خود را از توجه به جزئیات ، در اینجا و اکنون (مکان و زمان) فارغ سازند وارد آن قلمرو می شوند .

*****

 مفاهیم سازه های مغزی اند حال آنکه ایده ها مقدم بر فکر بشری هستند . در حقیقت درک مغزی ما از ایده ها مفهوم را می سازند لذا مفاهیم را راهی به قلمرو ذاتها نیست .

*****
جمع مال ، تحصیل کامیابی ، کسب دانش و شهرت ، هیچکدام با تندرستی برابری نمی کند . برای حفظ تندرستی باید از هر چیز که برای تندرستی مضر است پرهیز کرد . مخصوصاً از شهوت روانی .

*****

اگر با خونسردی گناهان کوچک را مرتکب شدیم ، روزی می رسد که بدترین گناهان را هم بدون خجالت و پشیمانی مرتکب می شوبم .

*****

هنرها تنها تقلید محض واقعیت خارجی نیستند و اگر برخی آثار هنری چنین بودند در حقیقت در برابر رسالت عالی خود کاذب می نمودند.

*****

 اگر ما چیزی را می خواهیم برای آن نیست که دلیلی بر آن پیدا کرده ایم بلکه چون آن را می خواهیم برایش دلیل پیدا می کنیم.

*****

اراده از آن مرد کور نیرومندی است که بر دوش خود مرد شل بینایی را می برد تا او را رهبری کند.

*****

ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم .

*****

به من بگو قبل از آمدن به این دنیا کجا بودی؟ تا بگویم بعد از مرگ کجا می‌روی .

*****

جمال اگرچه مایۀ شرافت است ولی مقرون به هزاران شر و آفت است .

*****

افراد پست و فرومایه از خطاهای اشخاص بزرگ لذت فراوان میبرند.

*****

زیبایی اگرچه مایه شرافت است ،اما در معرض هزاران شر و آفت.

*****

عشق و عاشقی هر چند لطیف و پر احساس ابراز گردد ،باز هم ریشه در شهوت دارد.

*****
اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است.

*****
در جدایی یک نوع مرگ است و هر ملاقات یک نوع رستاخیز.

*****

اولین درسی که والدین باید به فرزندان خود بیاموزند، صداقت است.

*****
همه آرزوها از نیاز سرچشمه میگیرد ،یعنی کمبودها و رنجها .

*****

نگهداری دم ماهی و دل زن از مشکلات است .

*****

زبان ارزشمندترین میراث یک ملت است .

*****

وظیفه هنر تجلی ایده هاست.


واژگان کلیدی: سخنان شوپنهاور،سخنان آموزنده ی آرتور شوپنهاور،سخن های حکیمانه ی آرتور شوپنهاور،جملات قصار آرتور شوپنهاور،جمله های پندآموز آرتور شوپنهاور،گفتارهای ارزنده ی آرتور شوپنهاور،سخنی تاثیرگذار از آرتور شوپنهاور،سخن فلسفی آرتور شوپنهاور،از بزرگان فلسفه ی کشور آلمان،فیلسوف آلمانی.

Arthur Schopenhauer،quotes

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code