قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / اشعار کامل شاعران / رودکی / رباعیات رودکی

رباعیات رودکی

در این بخش رباعیات رودکی سمرقندی نوشته شده است .

فهرست رباعیات به ترتیب حروف الفبا – حرف آخر قافیه –

برای خواندن هر رباعی ، روی آن کلیک کنید .

الف : 

رباعی شماره ۱ : هر روز بر آسمانت باد امروا

ت : 

رباعی شماره ۲ : در رهگذر باد چراغی که تراست

رباعی شماره ۳ : با آن که دلم از غم هجرت خونست

رباعی شماره ۴ : جایی که گذرگاه دل محزونست

رباعی شماره ۵ : دل خسته و بسته ی مسلسل موییست

رباعی شماره ۶ : تقدیر، که بر کشتنت آزرم نداشت

رباعی شماره ۷ : چشمم ز غمت، به هر عقیقی که بسفت

د : 

رباعی شماره ۸ : بنلاد تو شد تربیت خواجه و لیک

رباعی شماره ۹ : بی روی تو خورشید جهان‌سوز مباد

رباعی شماره ۱۰ : زلفش بکشی شب دراز اندازد

رباعی شماره ۱۱ : چون روز علم زند به نامت ماند

رباعی شماره ۱۲ : جز حادثه هرگز طلبم کس نکند

رباعی شماره ۱۳ : بفنود تنم بر درم و آب و زمین

رباعی شماره ۱۴ : نامت شنوم، دل ز فرح زنده شود

ر : 

رباعی شماره ۱۵ : آمد بر من، که؟ یار، کی؟ وقت سحر

رباعی شماره ۱۶ : هان! تشنه جگر، مجوی زین باغ ثمر

ز : 

رباعی شماره ۱۷ : چون کشته ببینی ام، دو لب گشته فراز

گ : 

رباعی شماره ۱۸ : در جستن آن نگار پر کینه و جنگ

ل : 

رباعی شماره ۱۹ : بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دل

م :

رباعی شماره ۲۰ : واجب نبود به کس بر، افضال و کرم

رباعی شماره ۲۱ : یوسف رویی، کزو فغان کرد دلم

رباعی شماره ۲۲ : چون جشه فشانی، ای پسر، در کویم

رباعی شماره ۲۳ : در پیش خود آن نامه چو بلکامه نهم

رباعی شماره ۲۴ : در منزل غم فگنده مفرش ماییم

ن : 

رباعی شماره ۲۵ : در عشق، چو رودکی، شدم سیر از جان

رباعی شماره ۲۶ : دیدار به دل فروخت، نفروخت گران

رباعی شماره ۲۷ : رویت دریای حسن و لعلت مرجان

و : 

رباعی شماره ۲۸ : ای از گل سرخ رنگ بربوده و بو

رباعی شماره ۲۹ : ای ناله ی پیر خانقاه از غم تو

ه : 

رباعی شماره ۳۰ : چرخ کجه باز، تا نهان ساخت کجه

رباعی شماره ۳۱ : رخساره ی او پرده ی عشاق درید

رباعی شماره ۳۲ : زلفت دیدم، سر از چمان پیچیده

رباعی شماره ۳۳ : ای بر تو رسیده به هر یک چاره

رباعی شماره ۳۴ : چون کار دلم ز زلف او ماند گره

ی : 

رباعی شماره ۳۵ : ای طرفه ی خوبان من، ای شهره ی ری

رباعی شماره ۳۶ : از کعبه کلیسیا نشینم کردی

رباعی شماره ۳۷ : گر بر سر نفس خود امیری، مردی

رباعی شماره ۳۸ : آن خر پدرت به دشت خاشاک زدی

رباعی شماره ۳۹ : دل سیر نگرددت ز بیدادگری

رباعی شماره ۴۰ : با داده قناعت کن و با داد بزی

رباعی شماره ۴۱ : نارفته به شاهراه وصلت گامی

پایان اشعار این بخش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code