غزلی از حسینقلی مشفق ضرغام بروجنی

غزلی از حسینقلی مشفق ضرغام بروجنی
به این پست امتیاز بدهید

 

بر لعل لبت،رنگ می ناب که داده ؟

بر گیسوی پر پیج و خمت تاب که داده ؟

آویخته بر هر سر موی تو دو صد دل

ای زلف تو را حالت قلاب که داده ؟

تا آن که نشاند تب بیمار غمت را

بر لعل تو خاصیت عناب که داده ؟

این نشتر مژگان تو را کرده چه کس تیز ؟

این خنجر ابروی تو را آب که داده ؟

” مشفق ” شبی آویخت به گیسوی وی و گفت :

رخسار تو را جلوه ی مهتاب که داده ؟


واژگان کلیدی:اشعار حسینقلی مشفق ضرغام،نمونه شعر حسینقلی مشفق ضرغام،شاعر حسینقلی مشفق ضرغام،شعرهای حسینقلی مشفق ضرغام،شعری از حسینقلی مشفق ضرغام،یک شعر از حسینقلی مشفق ضرغام،غزل غزلیات غزل های غزلی از حسینقلی مشفق ضرغام،حسينقلي مشفق ضرغام،حسین قلی مشفق ضرغام،حسینقلی مشفق ضرغام بروجنی.

.....
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

*

0