ورود-ثبت نام

بحر خفیف رودکی

در این بخش مثنوی های بحر خفیف رودکی نوشته شده است .

برای خواندن هر شعر ، روی آن کلیک کنید :

 

شعر شماره ۱ : تا سمو سر برآورید از دشت

شعر شماره ۲ : نیست فکری به غیر یار مرا

شعر شماره ۳ : زرع و ذرع از بهار شد چو بهشت

شعر شماره ۴ : اشتر گرسنه کسیمه برد

شعر شماره ۵ : هر کرا راهبر زغن باشد

شعر شماره ۶ : دیوه هر چند کابرشم بکند

شعر شماره ۷ : گاو مسکین ز کید دمنه چه دید؟

شعر شماره ۸ : دور ماند از سرای خویش و تبار

شعر شماره ۹ : گرچه نامردمست آن ناکس

شعر شماره ۱۰ : دخت کسری ز نسل کیکاوس

شعر شماره ۱۱ : تبر از بس که زد به دشمن کوس

شعر شماره ۱۲ : آن که از این سخن شنید ارزش

شعر شماره ۱۳ : خویشتن پاک دار و بی‌پرخاش

شعر شماره ۱۴ : خویشتن پاک دار بی پرخاش

شعر شماره ۱۵ : خویش بیگانه گردد از پی دیش

شعر شماره ۱۶ : از بزرگی که هستی، ای خشنوک

شعر شماره ۱۷ : از تو خالی نگارخانه ی جم

شعر شماره ۱۸ : من چنین زار ازان جماش شدم

شعر شماره ۱۹ : من چنان زار ازان جماش درم

شعر شماره ۲۰ : جان ترنجیده و شکسته دلم

شعر شماره ۲۱ : باد بر تو مبارک و خنشان

شعر شماره ۲۲ : بودنی بود، می بیار اکنون

شعر شماره ۲۳ : چون نهاد او پهند را نیکو

شعر شماره ۲۴ : چون به بانگ آمد از هوا بخنو

شعر شماره ۲۵ : از شبستان ببشکم آمد شاه

شعر شماره ۲۶ : ریش و سبلت همی خضاب کنی

شعر شماره ۲۷ : آن که نشک آفرید و سرو سهی

پایان اشعار این بخش

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *