ورود-ثبت نام

یا رب این عادت چه می باشد که اهل مُلک ما

ایرج میرزا – قطعه شماره 45

یا رب این عادت چه می باشد که اهل مُلک ما

گاه بیرون رفتن از مجلس ز در رم می کنند

جمله بنشینند با هم خوب و برخیزند خوش

چون به پیش در رسند از همدگر رم می کنند

همچنان در موقع وارد شدن در مجلسی

گه ز پیش رو گهی از پشت سر رم می کنند

در دم در این یکی بر چپ رود آن یک به راست

از دو جانب دوخته بر در نظر رم می کنند

بر زبان آرند بسم الله بسم الله را

گوییا جن دیده یا از جانور رم می کنند

اینکه وقت رفت و آمد بود اما این گروه

در نشستن نیز یک نوع دگر رم می کنند

این یکی چون می نشیند دیگری ور می جهد

تا دو نوبت گاه کم گه بیشتر رم می کنند

فرضا اندر مجلسی گر دَه نفر بنشسته بود

چون یکی وارد شود هر ده نفر رم می کنند

گویی اندر صحنه ی مجلس فنر بنشانده اند

چون یکی پا می نهد روی فنر رم می کنند

نام این رم را چو نادانان ادب بنهاده اند

بیشتر از صاحبان سیم و زر رم می کنند

از برای رنجبر رم مطلقاً معمول نیست

تا توانند از برای گنجوَر رم می کنند

گر وزیری از در آید رم مفصّل می شود

دیگر آنجا اهل مجلس معتبر رم می کنند

هیچ حیوانی ز جنس خود ندارد احتراز

این بشرها از هیولای بشر رم می کنند

همچو آن اسبی که بر من داده میر کامگار

بی خبر رم می کنند و باخبر رم می کنند

رم نه تنها کار این اسب سیاه مخلص است

مردم این مملکت هم مثل خر رم می کنند

 

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *