ورود-ثبت نام

از چه رو بربسته ربط مردم است

اقبال لاهوری

رموز بیخودی

شماره 3

در معنی اینکه ملت از اختلاط افراد پیدا می شود و تکمیل تربیت او از نبوت است

از چه رو بربسته ربط مردم است

رشته ی این داستان سر در گم است

در جماعت فرد را بینیم ما

از چمن او را چو گل چینیم ما

فطرتش وارفته ی یکتایی است

حفظ او از انجمن آرایی است

سوزدش در شاهراه زندگی

آتش آوردگاه زندگی

مردمان خوگر به یکدیگر شوند

سفته در یک رشته چون گوهر شوند

در نبرد زندگی یار همند

مثل همکاران گرفتار همند

محفل انجم ز جذب باهم است

هستی کوکب ز کوکب محکم است

خیمه گاه کاروان کوه و جبل

مرغزار و دامن صحرا و تل

سست و بی جان تار و پود کار او

ناگشوده غنچه ی پندار او

ساز برق آهنگ او ننواخته

نغمه اش در پرده ناپرداخته

گوشمال جستجو ناخورده ای

زخمه های آرزو ناخورده ای

نابسامان محفل نوزاده اش

می توان با پنبه چیدن باده اش

نودمیده سبزه ی خاکش هنوز

سرد خون اندر رگ تاکش هنوز

منزل دیو و پری اندیشه اش

از گمان خود رمیدن پیشه اش

تنگ میدان هستی خامش هنوز

فکر او زیر لب بامش هنوز

بیم جان سرمایه ی آب و گلش

هم ز باد تند می لرزد دلش

جان او از سخت کوشی رم زند

پنچه در دامان فطرت کم زند

هر چه از خود می دمد برداردش

هر چه از بالا فتد برداردش

تا خدا صاحبدلی پیدا کند

کو ز حرفی دفتری املا کند

ساز پردازی که از آوازه ای

خاک را بخشد حیات تازه ای

ذره ی بی مایه ضو گیرد ازو

هر متاعی ارج نو گیرد ازو

زنده از یک دم دو صد پیکر کند

محفلی رنگین ز یک ساغر کند

دیده ی او می کشد لب جان دمد

تا دویی میرد یکی پیدا شود

رشته اش کو بر فلک دارد سری

پارهای زندگی را همگری

تازه انداز نظر پیدا کند

گلستان در دشت و در پیدا کند

از تف او ملتی مثل سپند

برجهد شور افکن و هنگامه بند

یک شرر می افکند اندر دلش

شعله ی درگیر می گردد گلش

نقش پایش خاک را بینا کند

ذره را چشمک زن سینا کند

عقل عریان را دهد پیرایه ای

بخشد این بی مایه را سرمایه ای

دامن خود می زند بر اخگرش

هر چه غش باشد رباید از زرش

بندها از پا گشاید بنده را

از خداوندان رباید بنده را

گویدش تو بنده ی دیگر نه ای

زین بتان بی زبان کمتر نه ای

تا سوی یک مدعایش می کشد

حلقه ی آیین به پایش می کشد

نکته ی توحید باز آموزدش

رسم و آیین نیاز آموزدش

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *