قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / اشعار / اشعار سنتی / اشعار فریدون توللی

اشعار فریدون توللی

به این پست امتیاز بدهید

شعر نخست:

معـرفت نیـست در ایــن معرفت آموختگان

ای خوشـــــا دولت دیــدار دل افـــروختگان

دلـــــــم از صحبت ایـن چرب زبانان بگرفت

بعد از این دست من و دامن لب دوختگان

عاقـــبت بر ســـر بازار فـــــریبم بفـــروخت

نـــاجوانــمردی ایـــن عـــاقبت انــدوختگان

شـرمشان باد زهنگــامه رسوایی خویش

این متـــاع شـــرف از وسوسه بفروختگان

یار دیـــرینه چنان خاطرم از کینه بسوخت

که بنــــــــالید به حالـــم دل کین توختگان

خوش بخندیــد رفیقان که درین صبح مراد

کهنـــه شد قصه ما تا به سحر سوختگان


شعر دوم:

گـــرانبار شـــد ، گـــوشــم از پـندهــــــا
بــــرآنم ، کــــــه تا بُگــــسلم بَنــدهـــــا
هر آن دل،که شد بسته ی دام  عشق

رهـــــایـــی نـیـــابــد بـــه تـــرفنــدهـــــا

پـرســــتنده ام بـر تـو ، ای خـانــه سوز
کــــجا تـرســـم ، از شـــرم  پیـوند هــا
ز تنهـــــایـیـــم ، بــاغ  دل تیــــره بــــود
تـو جــــانش دمـــیده بـــه لبخند ها …
مــــرا بنـدگــــی بیــن و در ســـایه گـیر
کـــه شرط است ، لطف از خداوندهــــا
تـــو نور دلــــی ، ای فــــروزنده بخـــت
کـــه بـــازت نجــــویــــم هــمانــندهــــا
خوش آندم ،که افشانمت جان به پای
چـــو بر گـــــونــه ی آذر ، اســـپند هــا

شعر سوم:

تـا بازگـــشت  مــا همـــه باشـــد به سوی  تـو

مــا ، از تـویـیــــم و ، آیـــــنه پـــــرداز  روی  تـــو

خرم دمــی کــه چون پر کاهی ، به دست باد

زیــن خاکــــدان تیـــره ، در افتـــم به کــوی تو

از چشـــم  ســـر ،نهانی و بـر چشم  دل عیان

بیـچـــاره کـــوردل ، کـــه کــــند جستجوی ِ تو !

از ماست هر ” بدی ” که بدین عقل  چاره ساز

لــب تشنـــه ایم و بـاده ی مـــا ، در سبوی  تو

انــدیشه گـرم  حیرت و عشق ، اوفتاده مست

زان حلقـــه هــای زلـــف خوش  نافه بوی  تو

هر زاد و مرگ ما ، همه تا ” بود ” دیگری است

ریگـــی بــه جـــا نمانده و نماند ، بــه جوی تو

بس خلـــیل  پادشـــاه و گـــــدا ، کز زمانه رفت

تا در زمـــانه تـــازه شــــود ، گـــفتگـــوی  تو…


شعر چهارم:

دل نهــــادن بر پشیـــمــــانی چـه سود؟

کـــــان پشیـــمان سوز  مهرافزا گـذشت

نــازنیــــنا! ســـرگــــــرانــــی تــا بچـــند؟

تــا بـجـنبــی ، روزگـــار از مـــا گـــذشت

ســـایـــه، بــر دامــــان مــغرب پا کشید

آفـتــاب، از ســیـنـه ی صحـــرا گـــذشت

تــا تــو پــل ها بـنــــدی از فــــرزانـگــــی

ایـــن دل  دیـــوانــه ، از دریا گـــذشت…

یـــا هـــــــزاران رازت از بــیــــــــداد عمر

در نگــــارین جـــامه، نـاپیـــدا گـــذشت!

مـــرگـــت، آخِـــر در کشــد زیـن پرده نیز

وای از آن زیـبــا، کــــه نـازیـبــا گـــذشت

تا درین شـش روزه، ما را مهلتـی است

خــوش نباشـــد، از دل  شیـــدا گذشت

داد  خـــود بســتان و، داد مـــن ببخش

ای که عمرت جمله در سودا گذشت!…

ای خـــوش آن دانـــا ، کـــه در پایان راه

خنـــد خنـــدان ، با دل  رســـوا گـذشت


شعر پنجم:

بلم ، آرام چون قویی سبکبار

به نرمی بر سر کارون همی رفت

 به نخلستان  ساحل ، قرص خورشید

 ز دامان افق بیرون همی رفت

شفق ، بازیکنان در جنبش  آب

شکوه دیگر و راز دگر داشت

به دشتی بر شقایق ، باد سر مست

تو پنداری که پاورچین گذر داشت

جوان ، پاروزنان بر سینه ی موج

بلم می راند و جانش در بلم بود

صدا سر داده غمگین ، در ره باد

گرفتار دل و بیمار غم بود

“دو زلفونت بود تار  ربابم

چه می خوای ازین حال خرابم

تو که با ما سر یاری نداری

چرا هر نیمه شو آیی بخوابم “

درون قایق از باد شبانگاه

دو زلفی نرم نرمک تاب می خورد

زنی خم گشته از قایق بر امواج

سر انگشتش به چین  آب می خورد

صدا ، چون بوی گل در جنبش باد

به آرامی به هر سو پخش می گشت

جوان می خواند و سرشار از غمی گرم

پی دستی نوازش بخش می گشت :

“تو که نوشُم نئی نیشُم چرایی

تو که یارم نئی پیشُم چرایی

تو که مرهم نئی زخم دلم را

نمک پاش دل ریشم چرائی “

خموشی بود و زن در پرتو شام

رخی چون رنگ شب نیلوفری داشت

ز آزار جوان دلشاد و خرسند

سری با او ، دلی با دیگری داشت

ز دیگر سوی کارون زورقی خُرد

سبک ، بر موج لغزان پیش می راند

چراغی ، کور سو می زد به نیزار

صدایی سوزناک از دور می خواند

نسیمی این پیام آورد و بگذشت :

“چه خوش بی مهربونی از دو سربی “

جوان نالید زیر  لب به افسوس :

“که یک سر مهربونی درد سر بی “


واژگان کلیدی: اشعار فریدون توللی،نمونه شعر فریدون توللی،شعرهای فریدون توللی،شاعر فریدون توللی،شعری از فریدون توللی،یک شعر از فریدون توللی،غزل فریدون توللی،غزلیات فریدون توللی،غزل های فریدون توللی،چهارپاره فریدون توللی،ترانه فریدون توللی،گلچین اشعار فریدون توللی،گزیده اشعار فریدون توللی،بهترین اشعار فریدون توللی.

......

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*