ورود-ثبت نام

مثنویات پروین اعتصامی

در این بخش مثنویات پروین اعتصامی نوشته شده است .

فهرست مثنویات به ترتیب حروف الفبای حرف آخر قافیه یا ردیف است

برای خواندن هر شعر ، روی آن کلیک کنید :

 

مثنوی شماره ۱ : پیرمردی، مفلس و برگشته بخت

مثنوی شماره ۲ : قاضی بغداد، شد بیمار سخت

مثنوی شماره ۳ : به زندان تاریک، در بند سخت

مثنوی شماره ۴ : کاهلی در گوشه ای افتاد سست

مثنوی شماره ۵ : کودکی در بر، قبایی سرخ داشت

مثنوی شماره ۶ : به غاری تیره، درویشی دمی خفت

مثنوی شماره ۷ : در آن ساعت که چشم روز می خفت

مثنوی شماره ۸ : به درویشی، بزرگی جامه ای داد

مثنوی شماره ۹ : گربه ی پیری، ز شکار اوفتاد

مثنوی شماره ۱۰ : دزد عیاری، به فکر دستبرد

مثنوی شماره ۱۱ : گفت تیری با کمان روز نبرد

مثنوی شماره ۱۲ : گل سرخ روزی ز گرما فسرد

مثنوی شماره ۱۳ : چو رنگ از رخ روز پرواز کرد

مثنوی شماره ۱۴ : عاقلی دیوانه ای را داد پند

مثنوی شماره ۱۵ : به نومیدی، سحرگه گفت امید

مثنوی شماره ۱۶ : نوگلی، روزی ز شورستان دمید

مثنوی شماره ۱۷ : سحرگه، غنچه ای در طرف گلزار

مثنوی شماره ۱۸ : بلبلی از جلوه ی گل بی قرار

مثنوی شماره ۱۹ : ز قلعه، ماکیانی شد به دیوار

مثنوی شماره ۲۰ : گفت ماهیخوار با ماهی ز دور

مثنوی شماره ۲۱ : کبوتر بچه ای با شوق پرواز

مثنوی شماره ۲۲ : بر سر راهی، گدایی تیره روز

مثنوی شماره ۲۳ : یکی گوهر فروشی، ثروت اندوز

مثنوی شماره ۲۴ : برد دزدی را سوی قاضی عسس

مثنوی شماره ۲۵ : تو چو زری، ای روان تابناک

مثنوی شماره ۲۶ : دید موری در رهی پیلی سترگ

مثنوی شماره ۲۷ : شنیدستم که اندر معدنی تنگ

مثنوی شماره ۲۸ : شکایت کرد روزی دیده با دل

مثنوی شماره ۲۹ : مادر موسی، چو موسی را به نیل

مثنوی شماره ۳۰ : گفت سوزن با رفوگر وقت شام

مثنوی شماره ۳۱ : گه احرام، روز عید قربان

مثنوی شماره ۳۲ : تاجری در کشور هندوستان

مثنوی شماره ۳۳ : شنیدستم که وقت برگ ریزان

مثنوی شماره ۳۴ : شنیدستم یکی چوپان نادان

مثنوی شماره ۳۵ : آن نشنیدید که در شیروان

مثنوی شماره ۳۶ : قاضی کشمر ز محضر، شامگاه

مثنوی شماره ۳۷ : به دامان گلستانی شبانگاه

مثنوی شماره ۳۸ : گلی، خندید در باغی سحرگاه

مثنوی شماره ۳۹ : گفت گرگی با سگی، دور از رمه

مثنوی شماره ۴۰ : دید موری طاسک لغزنده ای

مثنوی شماره ۴۱ : جهاندیده کشاورزی به دشتی

مثنوی شماره ۴۲ : به الماس میزد چکش زرگری

مثنوی شماره ۴۳ : به راهی در سلیمان دید موری

مثنوی شماره ۴۴ : به بام قلعه ای، باز شکاری

مثنوی شماره ۴۵ : به طرف گلشنی، در نوبهاری

مثنوی شماره ۴۶ : صبحدم، صاحبدلی در گلشنی

مثنوی شماره ۴۷ : شنیدم بود در دامان راغی

مثنوی شماره ۴۸ : اینچنین خواندم که روزی روبهی

پایان اشعار این بخش

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *