ورود-ثبت نام

فارغ دلان، ز لذت غم دور بوده اند

رهی معیری – غزلیات

شماره 56

لذت غم

فارغ دلان، ز لذت غم دور بوده اند

این گمرهان، ز وصل حرم دور بوده اند

افسانه است در برشان، حال  یکدگر

از بس که خلق از دل هم دور بوده اند

آخر فرا رسند، به سر منزل نخست

چندی گر از دیار عدم دور بوده اند

گر ماه من ز مهر بود دور، دور نیست

تا بوده، مهر و ماه ز هم دور بوده اند

بوده است خلق را نفس واپسین، رهی

گر یک نفس، ز رنج و الم دور بوده اند

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.