ورود-ثبت نام

آن درد کدام است که درمان شدنی نیست؟

رهی معیری – غزلیات

شماره 42

بدخواه وطن ( 1 )

آن درد کدام است که درمان شدنی نیست؟

وآن لطمه کدام است که جبران شدنی نیست؟

بیمار وطن، این همه از درد چه نالد؟

دردی به جهان نیست که درمان شدنی نیست

آن را که بود درصدد تفرقه ی ما

برگوی که این جمع پریشان شدنی نیست

هرچند که امروز خوشی، جنس گران است

آن جنس گران چیست که ارزان شدنی نیست؟

کم گوی که آسان نشود مشکل ملت

آن مشکل مرگ است که آسان شدنی نیست

بدخواه وطن، بهر تو دلسوز نگردد

زین گرگ بیاندیش که چوپان شدنی نیست


واژگان دشوار : 1 – این شعر بدون تخلص در مجله تهران مصور شماره 152 در سال 1325 چاپ شده است .

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.