غره وجه سلبت قلب جمیع البشر

غره وجه سلبت قلب جمیع البشر
به این پست امتیاز بدهید

مولانا-غزل شماره 1179

 

غرة وجه سلبت قلب جمیع البشر

ضاء بها اذ ظهرت باطن لیل کدر

انی وجدت امراة اوصفة تملکهم

او قمراء محتجباء تحت حجاب الفکر

داخلة خارجة شارقة بارقة

صورتها کالبشر خلقتها من شرر

حین نأت تنقصنی حین دنت ترقصنی

کادسنا برقتها یذهب نور البصر

قامتها عالیة قیمتها غالیة

غمزتها ساحرة ریقتها من سکر

هدهدها من سباء اتحفنا من نباً

مندیها اخبرنی غیبنی کالخبر

قلت لروح القدس ما هی قل لی عجباً

قال اما تعرفها تلک لا حدی الکبر

.....
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

*

0