ورود-ثبت نام

درد مرا به گیتی دارو پدید نیست

عنصری بلخی

اشعار منسوب

شماره 3

درد مرا به گیتی دارو پدید نیست

دردی که از فراق بود درد بی دواست

گنجی است عاشقان را صبر ار نگه کنی

کاو روی زرد سرخ کند پشت گوژ راست

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.