ورود-ثبت نام

کد شامد سایت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی :

1-1-741182-65-0-1

ادبستان شعر پارسی دارای مجوز رسمی نشر بر خط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مورد حمایت قوانین جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان “حمایت از حقوق مولفان،  مصنفان و هنرمندان” است.

ماده 23 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان :

هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به‌نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد .