قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / سخن بزرگان / سخن بزرگان خارجی / سخنان فلورانس اسکاول شین

سخنان فلورانس اسکاول شین

 

چه بسیارند مردمانی كه از خود به ستوه آمده اند و آرزو دارند دیگری باشند؛ چنین مردمانی از باور و اتكا به نفس بی بهره اند.

*****

مردم گمان می كنند كه با فرار از شرایطی ناخوشایند، می توانند از شر آن رهایی یابند؛ بی خبر از اینكه به هر كجا بروند با همان شرایط روبرو خواهند شد.

*****

تنها كسی كه باید دگرگون شود، خودتان هستید؛ خودتان كه دگرگون شوید، همه ی اوضاع و شرایط پیرامون تان نیز دگرگون می شود.

*****

اگر خطای گذشته را نمی توان جبران كرد، دست كم می توان اثر آن را با مهربانی در حق كسی دیگر از بین برد.

*****

آدمی باید آنچه را كه در ازای كار خودش به او بازمی گردد، در نهایت لطف بپذیرد؛بدون چشم داشت داده‌ای، پس بدون چشم داشت بگیر!

*****
چه خوب است كه انسان بعضی وقتها به تماشای سحر برود تا با همه ی وجود، باور كند كه آفتاب بی گمان خواهد دمید.

*****

به راستی كه نفرت، بیش از شرابخواری، خانه‌ها را ویران كرده است و بیش از جنگها، جان آدمیان را بر باد داده است.

*****

خشم، نفرت، بدخواهی، حسد و کینه ،شادمانی انسان را می گیرد موجب بیماری و شكست و فقر می شود.

*****

انسان با هر دست بدهد، با همان دست می گیرد و همیشه میان داد و ستد، موازنه ای كامل برقرار است.

*****

 انسان، تنها می تواند آن باشد كه خود را چنان بیند؛ و تنها می تواند به جایی برسد كه خود را در آنجا ببیند.

*****

زندگی، یك جدول واژه های متقاطع است. واژه ی درست، پاسخ مورد نیاز را در دسترس تان قرار می دهد.

*****
همه ی امور مهم به دست كسانی انجام پذیرفته است كه از آرزوهای بزرگ خود دست نكشیده اند.

*****
زندگی، بازگشت اندیشه ها، گفتارها و كردارهای ماست كه دیر یا زود به ما باز می گردد.

*****
اگر به خودتان باور داشته باشید، دیگران نیز شما را باور خواهند داشت.

*****

تنها راهزنی كه دار و ندار آدمی را به تاراج می برد، اندیشه های منفی خود او است.

*****

نخستین گام برای رسیدن به كامیابی این است كه از آنچه هستید، شادمان باشید.

*****

اگر از دشواری های خود بگریزیم، آنها ما را دنبال خواهند كرد.

*****

قدرت شكست ناپذیر خدا هر مانعی را از سر راه بر می دارد.

*****
راههای خدا خردمندانه و چاره های او حكیمانه است.

*****
دشمنان شما همه در درون خودتان هستند.

*****

كسی كه با خدا همراه است، شكست ناپذیر می شود.

*****
خداوند بخشاینده است و انسان، دریافت كننده.

*****

باور، نیرومندتر از خوش بینی است.

*****
خدا به زمان نیاز ندارد و هرگز دیر نمی كند.

*****

برای شفای تن باید روح را شفا داد.


واژگان کلیدی: سخنان فلورانس اسکاول شین،سخنان آموزنده ی فلورانس اسکاول شین،سخن های حکیمانه ی فلورانس اسکاول شین،جملات قصار فلورانس اسکاول شین،جمله های پندآموز فلورانس اسکاول شین،گفتارهای ارزنده ی فلورانس اسکاول شین،سخنی تاثیرگذار از فلورانس اسکاول شین،نگارگر نقاش و نویسنده آمریکایی،سخن فلسفی فلورانس اسکاول شین،نویسنده و نقاش آمریکایی.

 Florence Scovel Shinn quotes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code