سخنان ارد بزرگ

سخنان ارد بزرگ
به این پست امتیاز بدهید

 

بزرگترین کجروی ها را زمانی انجام می دهیم که فکر می کنیم دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم .

*****

آزادی را نمی توان با برچسب های ناروا ، پیش از زاده شدن ، سربرید .

*****

بسیاری از خودکامگان هم می گویند آزادی خواهیم .

*****

ماندگارترين نوا ، آهنگ مهرباني است .

*****

مهربانی،گرامی ترین خوی آدمیست .

*****

مهربان باش تا هرگز تنها نشوی .

*****

برنامه داشتن ،ویژگی آدم های کارآمد است .

*****

سختی های بزرگ به آدمیان نیرویی دو چندان می بخشند .

*****

 بهبودی زخم شمشیر بسیار تندتر از زخم دل آزرده است .

*****

جنگ با روزهای سخت ، ما را پولادین می سازد .

*****

فریاد آدمیان خاموش ، سرآغاز شورش و رستاخیز است ، آن پژواک آینده را می سازد .

*****

 هیچ گاه در برابر فرزند ، همسرتان را بازخواست نکنید .

*****

در چشم باد ، نغمه های دل انگیز مادر،در گوش کودک بازیگوش،شناور است .

*****

برای مادر،واژه ای زیباتر از” فداکار “نمی توان یافت .

*****

فرمانروای دانا می داند ، هیچ ندای با کُشتن نابود نمی شود .

*****

 فرمانروای بزرگ ، به شمار مردم ، پاسبان دارد .

*****

از آدم های کوچک نمی توان فرمانروای بزرگ ساخت .

*****

 از آه و نفرین بزرگان و ریش سفیدان ، باید ترسید .


واژگان کلیدی: سخنان ارد بزرگ،جملات حکیمانه ارد بزرگ،سخن های پندآموز حکیم ارد بزرگ،جمله های ارزنده حکیم ارد بزرگ،گفتار تاثری گذار اُرد بزرگ،زیباترین سخنان حکیم ارد بزرگ،بهترین سخنان حکیم ارد بزرگ،سخنان فلسفی حکیم ارد بزرگ.

.....
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

*

0