رحمان لایموت چو آن پادشاه را

رحمان لایموت چو آن پادشاه را
به این پست امتیاز بدهید

حافظ-قطعه شماره 6

 

رحمان لایموت چو آن پادشاه را

دید آنچنان کز او عمل الخیر لایفوت

جانش غریق رحمت خود کرد تا بود

تاریخ این معامله رحمان لایموت

 

.....
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

*

0