قالب وردپرس افزونه وردپرس

شعری از عماد کرمانی

1.0 01 گدای حضرت او باش و پادشاهی کن مکن مخالفت او و هر چه خواهی کن مرا ز عالم علوی فرشتگان هر دم ندا کنند که درویش باش و پادشاهی کن چو جم مباش به سلطانی زمین قانع بکوش و سلطان از ماه تا ماهی کن اگر چه هر …

توضیحات بیشتر »

اشعار مصطفی پایمرد

1.0 01 شعر نخست :   چگونه شرح دهم حال و روزگار خودم؟ چگونه شرح دهم از خودم کنار خودم؟ شبم برای تو شد ، روز من برای تو شد برای بودن تو ، خوب به افتخار خودم که بی بهانه بهانه برای من بودی که بی بهانه شدی نازنین …

توضیحات بیشتر »

اشعار طنز عباس احمدی

0.0 00 شعر نخست :   هی مگویید ای جوانان جعلّق : کار نیست کار هست اما برای مردم بیکار نیست ! آن مدیر چند شغله زحمتش را می کشد پس مشو پاپیچ کار و فکر کن انگار نیست راز الافی ز مسئولی وزین جویا شدم گفت: این جز فتنه …

توضیحات بیشتر »

اشعار رستم وهاب نیا

0.0 00 شعر نخست :   مشعل دست رهروان ادب است مطلع شمس خاوران ادب است آسمان پایه ای اگر دارد شهستون زیر آسمان ادب است گله ی اختران به مرز شبان بی شبان نیست و شبان ادب است ننشاند خسی به چشم کسی سخت سوگند کهکشان ادب است روز …

توضیحات بیشتر »

اشعار علی صفری

0.0 00 شعر نخست :   حضرت فاصله بی حوصله ام سخت نگیر چند سالی ست سراسر گله ام سخت نگیر غرق پاییز ترین فصل غم و اندوهم داغدار سفر چلچله ام سخت نگیر شانه شانه پرم از هق هق تنهایی و اشک سالها در گسل زلزله ام سخت نگیر …

توضیحات بیشتر »

اشعار رضا خادمه مولوی

0.0 00 شعر نخست :   چه رفته است که صبحی دگر نمی آید “شب فراق به پایان مگر نمی آید؟” کجاست اهل دلی تا دعا کند، قدری که از دعای چو من هیچ اثر نمی آید هزار مرتبه در را زدم ولی افسوس کسی به دیدن من پشت در …

توضیحات بیشتر »