قالب وردپرس افزونه وردپرس

گلستان-باب هشتم در آداب صحبت-شماره ۱۰۰

سعدی-گلستان-باب هشتم در آداب صحبت شماره 100   هر که بر زیردستان نبخشاید ، به جور زیردستان گرفتار آید . نه هر بازو که در وی قوتی هست به مردی عاجزان را بشکند دست ضعیفان را مکن بر دل گزندی که درمانی به جور زورمندی  

توضیحات بیشتر »

گلستان-باب هشتم در آداب صحبت-شماره ۹۷

سعدی-گلستان-باب هشتم در آداب صحبت شماره 97   زمین را از آسمان نثار است و آسمان را از زمین غبار. کلُّ اِناءٍ یَتَرشّحُ بِما فیه (1) . گرت خوی من آمد ناسزاوار تو خوی نیک خویش از دست مگذار واژگان دشوار : 1-ترجمه : از کوزه همان برون تراود که …

توضیحات بیشتر »

گلستان-باب هشتم در آداب صحبت-شماره ۹۵

سعدی-گلستان-باب هشتم در آداب صحبت شماره 95   آن را که گوش ارادت گران آفریده اند ، چون کند که بشنود و آن را که کمند سعادت کشان می برد ، چه کند که نرود ؟ شب تاریک دوستان خدای می بتابد چو روز رخشنده وین سعادت به زور بازو …

توضیحات بیشتر »

گلستان-باب هشتم در آداب صحبت-شماره ۹۴

سعدی-گلستان-باب هشتم در آداب صحبت شماره 94   نیک بختان به حکایت و امثال پیشینیان پند گیرند ، زان پیشتر که پسینیان به واقعه ی او مثل زنند. دزدان دست کوته نکنند تا دستشان کوته کنند . نرود مرغ سوى دانه فراز چون دگر مرغ بیند اندر بند پند گیر …

توضیحات بیشتر »

گلستان-باب هشتم در آداب صحبت-شماره ۹۳

سعدی-گلستان-باب هشتم در آداب صحبت شماره 93   هر که به تادیب دنیا راه صواب نگیرد به تعذیب عقبی گرفتار آید. وَلَنُذ یَقَنَّهُم من العَذاب الأدنی دوُنَ العَذابِ الأکبرِ (1) . پند است خطاب مهتران آنگه بند چون پند دهند و نشنوی بند نهند واژگان دشوار : 1-ترجمه:عذاب نزدیک را …

توضیحات بیشتر »

گلستان-باب هشتم در آداب صحبت-شماره ۹۲

سعدی-گلستان-باب هشتم در آداب صحبت شماره 92   گر تیغ قهر برکشد ، نبی و ولی سر درکشد وگر غمزه ی لطف بجنباند ، بدان به نیکان در رساند . گر به محشر خطاب قهر کند انبیا را چه جای معذرت است پرده از روی لطف گو بردار کاشقیا را …

توضیحات بیشتر »

گلستان-باب هشتم در آداب صحبت-شماره ۹۰

سعدی-گلستان-باب هشتم در آداب صحبت شماره 90   در انجیل آمده است که : ای فرزند آدم ، گر توانگری دهمت مشتغل شوی به مال از من ، وگر درویش کنمت تنگ دل نشینی ، پس حلاوت ذکر من کجا دریابی و به عبادت من کی شتابی ؟ گه اندر …

توضیحات بیشتر »

گلستان-باب هشتم در آداب صحبت-شماره ۸۹

سعدی-گلستان-باب هشتم در آداب صحبت شماره 89   از نفس پرور ، هنروری نیاید و بی هنر سروری را نشاید . مکن رحم بر گاو بسیار بار که بسیار خسب است و بسیار خوار چو گاو ار همی بایدت فربهی چو خر تن به جور کسان در دهی  

توضیحات بیشتر »