قالب وردپرس افزونه وردپرس

گلستان-باب هشتم در آداب صحبت-شماره ۹۲

سعدی-گلستان-باب هشتم در آداب صحبت شماره 92   گر تیغ قهر برکشد ، نبی و ولی سر درکشد وگر غمزه ی لطف بجنباند ، بدان به نیکان در رساند . گر به محشر خطاب قهر کند انبیا را چه جای معذرت است پرده از روی لطف گو بردار کاشقیا را …

توضیحات بیشتر »

گلستان-باب هشتم در آداب صحبت-شماره ۹۰

سعدی-گلستان-باب هشتم در آداب صحبت شماره 90   در انجیل آمده است که : ای فرزند آدم ، گر توانگری دهمت مشتغل شوی به مال از من ، وگر درویش کنمت تنگ دل نشینی ، پس حلاوت ذکر من کجا دریابی و به عبادت من کی شتابی ؟ گه اندر …

توضیحات بیشتر »

گلستان-باب هشتم در آداب صحبت-شماره ۸۹

سعدی-گلستان-باب هشتم در آداب صحبت شماره 89   از نفس پرور ، هنروری نیاید و بی هنر سروری را نشاید . مکن رحم بر گاو بسیار بار که بسیار خسب است و بسیار خوار چو گاو ار همی بایدت فربهی چو خر تن به جور کسان در دهی  

توضیحات بیشتر »

گلستان-باب هشتم در آداب صحبت-شماره ۸۸

سعدی-گلستان-باب هشتم در آداب صحبت شماره 88   اجلّ کاینات از روی ظاهر ، آدمی است و اَذلّ موجودات سگ و به اتفاق خردمندان ، سگ حق شناس به از آدمی ناسپاس. سگی را لقمه ای هرگز فراموش نگردد ور زنی صد نوبتش سنگ وگر عمری نوازی سفله ای را …

توضیحات بیشتر »

گلستان-باب هشتم در آداب صحبت-شماره ۸۷

سعدی-گلستان-باب هشتم در آداب صحبت شماره 87   دروغ گفتن ، به ضربت لازم ماند که اگر نیز جراحت درست شود ، نشان بماند. چون برادران یوسف که به دروغی موسوم شدند ،   نیز به راست گفتن ایشان اعتماد نماند : قالَ بَل سَوَّلَت لَکُم اَنفُسُکُم اَمراً (1) یکی را …

توضیحات بیشتر »

گلستان-باب هشتم در آداب صحبت-شماره ۸۶

سعدی-گلستان-باب هشتم در آداب صحبت شماره 86   ریشی ، درون جامه داشتم و شیخ از آن هر روز بپرسیدی که چون است و نپرسیدی کجاست ، دانستم از آن احتراز می‌کند که ذکر همه عضوی روا نباشد و خردمندان گفته‌اند : هر که سخن نسنجد ، از جوابش برنجد …

توضیحات بیشتر »

گلستان-باب هشتم در آداب صحبت-شماره ۸۵

سعدی-گلستان-باب هشتم در آداب صحبت شماره 85   هر که در پیش سخن دیگران افتد تا مایه ی فضلش بدانند ، پایه ی جهلش معلوم کند . ندهد مرد هوشمند جواب مگر آنکه کز او سوال کنند گرچه بر حق بود مزاج سخن حمل دعوتش بر محال کنند

توضیحات بیشتر »

گلستان-باب هشتم در آداب صحبت-شماره ۸۴

سعدی-گلستان-باب هشتم در آداب صحبت شماره 84 حلم شتر چنان که معلوم ست اگر طفلی مهارش گیرد و صد فرسنگ برد ، گردن از متابعتش نپیچد. اما اگر دره ای هولناک پیش آید که موجب هلاک باشد و طفل آنجا به نادانی خواهد شدن ، زمام از کفش درگسلاند و …

توضیحات بیشتر »

گلستان-باب هشتم در آداب صحبت-شماره ۸۳

سعدی-گلستان-باب هشتم در آداب صحبت شماره 83   هر که با بدان نشیند ، اگر نیز طبیعت ایشان درو اثر نکند ، به طریقت ایشان متهم گردد و گر به خراباتی رود به نماز کردن ، منسوب شود به خمر خوردن . رقم بر خود به نادانی کشیدی که نادان …

توضیحات بیشتر »

گلستان-باب هشتم در آداب صحبت-شماره ۸۲

سعدی-گلستان-باب هشتم در آداب صحبت شماره 82   یکی از لوازم صحبت آن است که خانه بپردازی یا با خانه خدای درسازی . حکایت بر مزاج مستمع گوی اگر خواهی که دارد با تو میلی هر آن عاقل که با مجنون نشیند نباید کردنش جز ذکر لیلی  

توضیحات بیشتر »

گلستان-باب هشتم در آداب صحبت-شماره ۸۱

سعدی-گلستان-باب هشتم در آداب صحبت شماره 81   هر آنچه دانی که هر آینه معلوم تو گردد ، به پرسیدن آن تعجیل مکن که هیبت سلطنت را زیان دارد . چو لقمان دید کاندر دست داوود همی آهن به معجز موم گردد نپرسیدش چه می‌سازی که دانست که بی پرسیدنش …

توضیحات بیشتر »