ورود-ثبت نام

تفاوت اذن و اجازه

اذن به معنی رخصت خواستن برای انجام دادن کاری، قبل از انجام آن است، در حقیقت اذن، رضایت خواستن قبل از انجام کار می باشد . اجازه یا اجازت به معنی رخصت خواستن برای کاری، پس از انجام آن است.در حقیقت اجازه، تحصیل رضایت پس از انجام کار است. در حقیقت باید گفت که در […]

اَخَوان درست است یا اِخوان ؟

این دو واژه، حالت های مثنی و جمع واژه ی ” اخ ” هستند که به معنای ” برادر ” است! اخوان – به فتح اول و فتح دوم – به معنای ” دو برادر ” است که حالت مثنی می باشد. در فارسی با توجه به اینکه حالت مثنی وجود ندارد، آن را به […]

به کار بردن اثر در زبان فارسی

” اثر ” عبارت است از ” نشان ، نشانه ،علامت و چیزی که از کسی در جایی باقی می ماند ” . مانند شعر زیر از مسعود سعد سلمان : همی چون سکندر بگشتم از آنک بماند به هرشهر از من اثر   استفاده از صورت جمع آن یعنی ” اثرات ”  ، نادرست […]

واژه ی احوالات در زبان پارسی

برخی از ادبا ، به کار بردن واژه ی ” احوالات ” را نادرست می دانند چون که استفاده از علامت جمع مونث سالم ( ات ) برای استفاده در زبان پارسی را نادرست دانسته و تلاش در دوری از به کار بردن آن می کنند.همچنین ” احوال ” خود جمع واژه ی ” حال […]

واژگان اتلال و اطلال در جمله

دو واژه ی ” اتلال و اطلال ” در ظاهر شبیه یکدیگر بوده اما در معنا متفاوت از یکدیگرند. اتلال – به فتح اول و سکون دوم – به معنی ” توده های خاک و توده های ریگ و پشته ” است . مانند شعر زیر که در ” منتهی الارب ” عبدالرحیم عبد الکریم […]

تفاوت اِثنا و اَثنا

” اِثنا و اَثنا ” را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت ! اثنا – به کسر اول و سکون دوم – به معنی ” عدد دوازده ” است که بیشتر به صورت “اثناعشر” به کار می رود و منظور از آن ” شیعه دوازده امامی ” است . در برخی موارد به صورت ” اِثنی […]

تفاوت اَخبار و اِخبار

” اَخبار و اِخبار ” در معنی با یکدیگر متفاوتند ! اخبار – به فتح اول – جمع واژه ی ” خبر ” و به معنای ” آگاهی ، پیام ، اتفاق ، گزارش ” است . مانند متن زیر : ” روزنامه های کشور اَخبار روز جهان را مخابره می کنند ” .   […]

آبان درست است یا اَبان ؟

آبان یا اَبان نام ماه هشتم تقویم خورشیدی است که برابر با ماه دوم فصب پاییز است . برخی ” آبان ” را درست دانسته و ” اَبان ” نادرست دانسته اند ، اما در متون پارسی ” اَبان ” نیز به کار رفته است ، به همین خاطر استفاده از هر دو واژه به […]

تفاوت واژگان اَتباع،اِتباع،اِتّباع

سه واژه ی ” اَتباع ، اِتباع ، اِتِّباع ” را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت . اَتباع به فتح اول و سکون دوم جمع واژه ی ” تَبَع ” به معنی پیروان است . اِتباع به کسر اول و سکون دوم به معنی ” پیروی کردن ” است . اِتِّباع به کسر اول و […]

” آزاد و آزاده ” در نگارش

آزاد و آزاده هر دو به معنی ” رها ، فارغ ، آسوده ”  بوده و استفاده ی آنها در جمله به جای یکدیگر درست است .   مانند بیت زیر از سعدی شیرازی که در آن ” آزاد ” به کار رفته است : من از آن روز که در بند توام آزادم پادشاهم […]

تفاوت اِحیا و اَحیا

واژگان ” اَحیا و اِحیا ” بسیار به یکدیگر مانند بوده اما در معنی متفاوتند. احیا – به فتح اول – جمع واژه ی ” حَی ” به معنی زنده است . مانند شعر زیر از سنایی : به تیر عشق شو کشته که تا عمر ابد یابی که از شمشیر بویحیی نشان ندهد کس […]

تفاوت اساس و اثاث

واژگان ” اساس و اثاث ” را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت . اساس به معنی ” پایه ، بنیاد و پی ” است . مانند شعر زیر از حافظ شیرازی : اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود ببین که جام زجاجی چه طرفه اش بشکست   اثاث به معنی ” لوازم خانه […]