شعری از محمد آقاقربانی

شعری از محمد آقاقربانی
به این پست امتیاز بدهید

 

بر صدر مملکت چه خمینی جلوس کرد

ایران چو عجوزه به از نو عروس کرد

از مغرب زمین که مشرق نهاد پای

با آشنا و پیر و جوان دید و بوس کرد

با قدرت تمام عیار آن دلیر مرد

فتح وطن ز غرب تا به خراسان و طوس کرد

با مسلمین و فقیر و ضعیفان انیس شد

بر روی مشرکان چهره خود عبوس کرد

دستور طرز خدمت و امداد را چنان

صادر ز بهر فقیران خصوص کرد

بهر فرا گرفتن تعلیم و تربیت

چندین بنای مدرسه وقف دروس کرد

روزی که شد مصاحبه در بین دین و کفر

دعوت به دین حق ز سلطان روس کرد

از حیث کشور و قدرت و ایمان لشکرش

بهتر ز اقتدار سلطنت اشکبوس کرد

بعد از گذشت چهل سال تو محمد سروده ای

در وصف آنکه تربیت نفوس کرد


واژگان کلیدی : اشعار محمد آقاقربانی،نمونه شعر محمد آقاقربانی،شاعر محمد آقاقربانی،شعرهای محمد آقاقربانی،شعری از محمد آقاقربانی،یک شعر از محمد آقاقربانی،غزل غزلیات غزل های غزلی از محمد آقاقربانی،محمد آقاقرباني،شعر درباره امام خمینی ره،شعر برای امام خمینی،شعر با موضوع امام خمینی و انقلاب.

.....
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

*

0