کسی بگفت ز ما یا از اوست نیکی و شر

کسی بگفت ز ما یا از اوست نیکی و شر
به این پست امتیاز بدهید

مولانا-غزل شماره 1148

 

کسی بگفت ز ما یا از اوست نیکی و شر

هنوز خواجه در این است ریش خواجه نگر

عجب که خواجه به رنگی که طفل بود بماند

که ریش خواجه سیه بود و گشت رنگ دگر

بگویمت که چرا خواجه زیر و بالا گفت

بدان سبب که نگشته ست خواجه زیر و زبر

به چار پا و دو پا خواجه گرد عالم گشت

ولیک هیچ نرفته ست قعر بحر به سر

گمان خواجه چنان است که خواجه بهتر گشت

ولیک هست چو بیمار دق واپس تر

به حجت و به لجاج و ستیزه افزون گشت

ز جان و حجت ذوقش نبود هیچ خبر

طریق بحث لجاج است و اعتراض و دلیل

طریق دل همه دیده‌ست و ذوق و شهد و شکر

.....
اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

*

0