قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری

سخنان بزرگمهر

 

کسی که به حکمت پروردگار معتقد و خستو باشد به بد ونیک روزگار نمی پردازد چنین بنده ای در پرستیدن یزدان بیشتر می کوشد و از بد سکالی و پیروی دیوان می پرهیزد ، ناکردنی نمی کند و از رنجه کردن بی گناهان بیزاری می جوید .

*****
خردمند هرگز غم آنچه را از دستش رفته نمی خورد ، حتی اگر عزیز ترین کسش مُرد و وی را به خاک سپرد ،شکسته غم و درد نمی گردد ، دیگر آن که مرد خردور از نادیدنی ها چنان دل می کند که باد از بید می گذرد.

*****

 مال هم مایه سربلندی و آسایش است ، و هم سبب خواری و پریشانی . اگر به آیین خرد صرف شود آفریننده شادی و برآورنده نام نیک است ، اما اگر بنهند و نخورند یا چنانکه باید بکار نبرند بهای سنگ و گوهر شاهوار یکی است .

*****

کسی در شمار دانایان است که بر آنچه از دستش رفته افسوس نخورد،از نایافته به رنج نباشد،چون در طلب مرادی با سختی رویا رو شود سست نگردد و دل به ناامیدی نسپارد .

*****
اگر کوه با همه سنگینی و عظمت و صلابت که وی راست فرمان شاه را سبک دارد تیره رای خیره سری بیش نیست .

*****

اگر شاه به تو مهربان باشد دلیر و گستاخ مشو ، از آنکه طبع شاه چون آتش است و دل شیر از آن می هراسد.

*****
دانایان روشندل می دانند که دوران زندگی دراز نیست ، تن آدمی از این جهان است و روان از سرای دیگر .

*****

دل در آرزوی آنچه دسترسی بدان متصور نیست نباید بست ، از آنکه مایه رنج تن و بلای جان است .

*****
فرخنده روزگار کسی است که اهرمن او را از راه راست بیرون نبرد و همواره بی گناه زندگی کند .

*****
فر و شکوه زمانی فزونی می یابد که دانا نزدمان ارجمند باشد ، و کام بدخواه را به زهر بی اعتنایی بیالایم .

*****
دل اهل دانش وقتی شاد می گردد که بردبار بوده و مردم بی شرم را به خویش نزدیک نکند .

*****
زورمندترین و پر گزنده ترین اهرمن آز است ، که دیوی است ستمکار و دیر ساز.

*****
نام جستن بی دلیری میسر نمی گردد ، و زمانه از بددلان بیزار است .

*****
پادشاهان مردم دوست،برگزیدگان پروردگارند .

*****
برترین دانش ها،یزدان پرستی است .


واژگان کلیدی: سخنان بزرگمهر،جملات بزرگمهر،سخنان آموزنده ی بزرگمهر،سخن های حکیمانه ی بزرگمهر،جملات قصار بزرگمهر،جمله های پندآموز بزرگمهر،گفتارهای ارزنده ی بزرگمهر،سخنی فلسفی از بزرگمهر،یک سخن تاثیرگذار از بزرگمهر وزیر انوشیروان ساسانی،وزیر دربار امپراتوری ساسانیان.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code