ورود-ثبت نام

از چه توبه نکند خواجه؟ که هر کجا که بود

رودکی

ابیات پراکنده شماره 74

 

از چه توبه نکند خواجه؟ که هر کجا که بود

قدحی می بخورد راست کند زود هراش

 

نویسندگان :

نویسندگان :

امین پیرانی - حامد پیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.