موسسه نشر برخط “ادبستان شعر پارسی” با دشواری فراوان و  بدون هیچ پشتیبانی از سال 1384 خورشیدی تاکنون ، توانسته است از زبان و ادب پارسی نگهبانی کند . این سایت با شخصیت حقوقی مستقل و بدون وابستگی به گروه یا سازمانی اداره می شود ، به همین خاطر همیشه برای پرداخت هزینه های سایت ، دچار مشکلات فراوانی می شویم .  برای ادامه ی فعالیت خود ، نیاز به منابع مالی داریم ، شما نیز می توانید برای ادامه ی فعالیت های سایت ، با ما همراه شوید تا بتوانیم مشکل مالی سایت را برطرف کنیم .

کمک های شما صرف هزینه های جاری سایت خواهد شد . هزینه های جاری شامل مواردی هم چون هزینه پایگاه داده ، هزینه ی دامنه ، هزینه گواهی امن ssl ، هزینه ی خرید دیوان جهت قرار دادن متن آن در سایت ، پرداخت دستمزد به نویسندگان دیوان های شاعران و … می باشد .

پرداخت های شما هر چند با مبالغ بسیار کم نیز می تواند گره گشای مشکل مالی سایت شود .

با سپاس از شما

 


کمک های خود را به یکی از سه روش زیر پرداخت نمایید :

 

1- شماره کارت بانک ملی ، به نام ” امین پیرانی ”  :

8111 9733 9975 6037

 

2- شماره حساب بانک ملی ، به نام ” امین پیرانی ”  :

0339394193001

 

3- تعین مبلغ پرداخت و در صورت تمایل، تکمیل سایر بخش های زیر ، به صورت پرداخت اینترنتی زرین پال :

ریال